Váš názor

06.04.2011

Pokud k Vám dorazil níže uvedený příběh, který svého času koloval na internetu,  přeskočte jej a zkuste se třeba zamyslet nad následnými souvislostmi.

Toto je skutečná odpověď v testu střední úrovně z chemie na univerzitě ve Washingtonu. Odpověď jednoho studenta byla tak „hluboká“, že se profesor rozhodl podělit se o ni s kolegy na internetu.

Bonusová otázka:

Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické(absorbuje teplo)?

Většina studentů napsala své domněnky na základě Boylova zákona (plyn se ochlazuje, když se roztahuje, a zahřívá se, když je stlačován) nebo nějakou variantu. Jeden student ale napsal toto:

Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy vědět poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že duše která se dostane do pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše. Pro představu, kolik duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním světě.

Většina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla. Od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé nepatří do více než jedné církve, můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do pekla.

Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme očekávat, že počet duší v pekle exponenciálně roste. Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, protože podle Boyleova zákona pro udržení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu přijatých duší.

To nám dává dvě možnosti:

1)Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí duše do pekla, teplota a tlak pekla porostou, až peklo vybuchne.

2)Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak budou klesat, až peklo zmrzne. Která z možností je správná?

Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili „Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím“ a se zřetelem k tomu, že se se mnou vyspala včera, musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a již zmrzlo. Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz boží existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela „Ach můj Bože!“

Tento student jako jediný dostal 10 bodů.

K zamyšlení a případnou diskuzi nabízím tyto otázky a pro inspiraci uvádím příklady některých možných stanovisek :

1)  Jaký je Váš názor na hodnocení odpovědi studenta?

a)    chybné hodnocení, protože pro správné řešení je relevantní Archimédův zákon

b)    nedovedu posoudit, neznám Terezu

c)    spravedlivé ocenění, protože student prokázal živý intelekt a strukturovaný přístup  k řešení problému

d)    student si zasloužil 0 bodů pro drzé zesměšňování testu

e)    jiný názor

2)  Co by se stalo, kdyby se podobný příběh stal při testu na VŠEM?

a)    nepřipadá v úvahu, protože na VŠEM se nevyučuje fyzika

b)    otázka položená v testu je nesmyslná, to se na VŠEM nemůže stát

c)    bonusové otázky by si na VŠEM nikdo nepovšiml, všichni studenti by se soustředili na snadnější základní otázky testu

d)    také na VŠEM by student obdržel 10 bodů

e)    účastnící testu by si stěžovali, že peklo se ve výuce neprobíralo

f)     jiný názor.

komentáře (0)

Další články autora: